Świetlica RTD "Zamień złość na radość i moc".

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.0.5 do 31.10.2014r. realizuje zadanie publiczne pt. " Zamień złość na radość i moc " powierzane i wspierane  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania prowadzone są min. zajęcia z programu profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty treningu kontroli złości, zajęcia informatyczne.

Kurs Kwalifikacyjny

Uwaga.

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności planuje otworzyć kolejną edycje kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek

w dziedzinie pielęgniarza opieki długoterminowej.

Termin rozpoczęcia kursu Wrzesień 2014.

Ferie Zimowe 2014

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje w świetlicy Ferie Zimowe 2014. Zajęcia będą odbywać się
od poniedziałku 17.02.2014 do piątku 28.02.2014 w godzinach od 10 do 14.

Szkolenie dla opiekunek/opiekunów

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  planuje w miesiącu marcu zorganizować kurs dla opiekunek/opiekunów osób starszych, dla osób pracujących w różnych jednostkach.

Osoby chętne prosimy o kontakt :

tel. 48 384 - 78 - 76

lub  48 364 - 47 - 03

Opieka paliatywna z wsparciem Gminy Miasta Radomia

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 02.01 do 31.12.2014r realizuje zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną nie będącymi świadczeniami zdrowotnymi. Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia. Nasi beneficjenci są osobami chorymi paliatywnie. RTD wspiera te osoby i ich rodziny, pomaga w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych poprzez usprawnianie ruchowe i świadczenia nie zdrowotne. Usługi nasze wpływają na jakość życia naszych beneficjentów i ich opiekunów.