Uwaga 05.IX.2014

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (płatne 100%)
rozpocznie się 3 X 2014r o godzinie 1500
w siedzibie organizatora ul. Żeromskiego 75, IV piętro sala szkoleniowa 400

Zapraszamy

Szkolenie "Zasady dobrej praktyki higienicznej"

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje jednodniowe szkolenia p.n." Zasady dobrej praktyki higienicznej". Szkolenie przeznaczone jest do osób które maja kontakt zawodowy z procesem produkcji żywności i w obrocie żywności (przedszkola, żłobki, szkoły, gimnazja).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcyjnym lub w obrocie żywności.

Rozpoczęcie szkolenia planuje się na 27.08.2014 r.o godz. 900 w siedzibie RTD przy ul. Żeromskiego 75 w sali 400.

Szkolenie jest odpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym RTD.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Promocja zdrowia.

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od maja do 31.12.2014r. realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014 roku pt. "Edukacja i aktywność dzieci, to gwarancja lepszej przyszłości".

Celem zadania jest promocja zdrowego stylu życia w wymiarze fizycznym, psychicznym
i społecznym oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez edukację i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.

 

Świetlica RTD "Zamień złość na radość i moc".

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.0.5 do 31.10.2014r. realizuje zadanie publiczne pt. " Zamień złość na radość i moc " powierzane i wspierane  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania prowadzone są min. zajęcia z programu profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty treningu kontroli złości, zajęcia informatyczne.

Kurs Kwalifikacyjny

Uwaga.

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności planuje otworzyć kolejną edycje kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek

w dziedzinie pielęgniarza opieki długoterminowej.

Termin rozpoczęcia kursu Wrzesień 2014.