Promocja zdrowia.

 

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od maja do 31.12.2014r. realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014 roku pt. "Edukacja i aktywność dzieci, to gwarancja lepszej przyszłości".

Celem zadania jest promocja zdrowego stylu życia w wymiarze fizycznym, psychicznym
i społecznym oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez edukację i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.