Szkolenie "Zasady dobrej praktyki higienicznej"

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje jednodniowe szkolenia p.n." Zasady dobrej praktyki higienicznej". Szkolenie przeznaczone jest do osób które maja kontakt zawodowy z procesem produkcji żywności i w obrocie żywności (przedszkola, żłobki, szkoły, gimnazja).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcyjnym lub w obrocie żywności.

Rozpoczęcie szkolenia planuje się na 27.08.2014 r.o godz. 900 w siedzibie RTD przy ul. Żeromskiego 75 w sali 400.

Szkolenie jest odpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym RTD.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03