Placówka wsparcia dziennego 2024

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.” Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radomia

Chcemy być szczęśliwi 2024

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt.
„ Chcemy być szczęśliwi” w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Chcemy być szczęśliwi 2023

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt.
„ Chcemy być szczęśliwi” w okresie od 18.04.2023 do 31.12.2023

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Placówka wsparcia dziennego 2023

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.” Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radomia

Placówka wsparcia dziennego 2022

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.” Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego grupy dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych w świetlicy RTD, korygowanie zaburzonych zachowań i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju oraz zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia. .