Placówka wsparcia dziennego 2023

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.” Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radomia