Chcemy być szczęśliwi 2023

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt.
„ Chcemy być szczęśliwi” w okresie od 18.04.2023 do 31.12.2023

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego