Świetlica

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od roku 2003 prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Wśród uczestników są dzieci zagrożone marginalizacją społeczną. Współpracujemy w tym zakresie z zespołami pracy socjalnej radomskiego MOPS i pedagogami. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy prowadzi wyspecjalizowana kadra w tym psycholog i pedagog. Czynny udział w organizacji zajęć biorą również radomscy wolontariusze.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym Świetlica Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności mieszcząca sie w Publicznym Gimnazjum nr 13 przy ul. 25 Czerwca 79 

 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Świetlicy Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym i ochronie małoletnich  Zarząd Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności z dniem 14.02.2024r. wprowadza do stosowania „ Standardy Ochrony Małoletnich” ( zwane dalej standardami), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczestnikom świetlicy, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

DOKUMENTACJA

 

 

 

"Emocje w oczach dziecka" to ciekawa wystawa w bibliotece numer 6 w Radomiu

 

            Najpierw był projekt „Moje uczucia – moje JA” realizowany od maja do października przez Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej mieszczącej się w Publicznym Gimnazjum numer 13.

W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez Iwonę Nabzdyk, nauczycielkę Zespołu Szkół Budowlanych i specjalistkę od fotografii. Zaprezentowane na wystawie fotografie to efekt warsztatów.

Zdjęcia są świadectwem wrażliwości uczestników, ale też pokazują możliwość dobrej zabawy i nauki wykorzystywania współczesnych technik artystycznych - podkreślały organizatorki. Część zdjęć dzieci zrobiły techniką solarigrafii- mogły zrobić aparat fotograficzny z puszki po napoju. Ustawiały przedmioty i fotografowały kompozycje i martwe natury. Mogły także wystąpić w rolach modelek i modeli, w tajemniczych woalach i szalach, w różnych pozach. To wszystko widać na fotografiach.

Była to nauka i zabawa a także okazja do dobrego wykorzystania czasu wolnego, bez alkoholu i innych używek- tłumaczyła Beata Nowak z Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności, która koordynowała projekt.- Warsztaty pozwoliły na pokazanie dzieciom, że mają różne talenty i są w czymś dobre. Prezes RTD, Maria Kszczotek, podziękowała tym wszystkich, którzy pomogli przy realizacji projektu. Były też oklaski, dyplomy i słodycze dla młodych autorów zdjęć i uczestników zajęć w świetlicy RTD. Efekty pracy obejrzał też Tomasz Gogacz, dyrektor PG nr 13. Wystawa jest też efektem współpracy świetlicy RTD z Zespołem Szkół Budowlanych.

 

echodnia.eu

 "Emocje w oczach dziecka"

 

   
   
   

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~