Świadomy, aktywny i twórczy senior.

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.06.2015r. do 31.12.2015r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego pod nazwą:

 

"Świadomy, aktywny i twórczy senior."

 

Głównym celem zadania jest zaktywizowanie osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn do podejmowania nowych ról społecznych, upowszechnienie poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa seniorów.

W projekcie uczestniczą mieszkańcy województwa mazowieckiego.

W miarę realizacji zadania przewiduje się różne spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wycieczkę do Sandomierza, zajęcia z wolontariatu w zakresie opieki nad osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi oraz w zakresie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy RTD.

 

W ramach poradnictwa obywatelskiego i specjalistycznego odbędą się spotkania i konsultacje z prawnikiem, psychologiem i pielęgniarką.

 

Koordynator zadania

Grażyna Maciążek - Chołody

 

 

Świetlica RTD " Moje uczucia - moje JA ".

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.05 do 31.10.2015r. realizuje zadanie publiczne pt. " Moje uczucia - moje JA " powierzone i wspierane  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania prowadzone są min. zajęcia z programem profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty arteterapii "Moje uczucia - moje JA", zajęcia informatyczne, warsztaty fotograficzne.

Spotkanie z radomskim sportowcem

 28.04.2015r. w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności odbyło się spotkanie ze znanym z radomskim sportowcem Krystianem Putonem - piłkarzem RKS Radomiak.

Wzięły w nim udział dzieci uczestniczące w projekcie pt. "Szczypta wiedzy dużo ruchu - to recepta na zdrowie" współfinansowanym przez Gminę miasta Radomia.

Celem realizowanego zadania jest promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację, zachęcanie do ruchu i aktywności fizycznej młodych mieszkańców Radomia.

Spotkanie z gwiazdą ulubionej drużyny piłkarskiej było dla dzieci dużym przeżyciem oraz pokazało, że pasja i kariera sportowa może zacząć się od codziennej zabawy na boisku.

Ogłoszenie Naboru na Kurs i Specjalizację

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na Kurs Kwalifikacyjny i Specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowane rozpoczęcie kursu - czerwiec 2015 r.

Planowane rozpoczęcie specjalizacji - lipiec 2015 r.

 

Szkolenia są odpłatne

Informacje są udzielane w siedzibie organizatora

Radom ul. Żeromskiego 75 pok. 408  (IV piętro)

lub telefonicznie 

48 - 384 - 78 - 76

48 - 364 - 47 - 03