Ogłoszenie Naboru na Kurs i Specjalizację

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na Kurs Kwalifikacyjny i Specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowane rozpoczęcie kursu - czerwiec 2015 r.

Planowane rozpoczęcie specjalizacji - lipiec 2015 r.

 

Szkolenia są odpłatne

Informacje są udzielane w siedzibie organizatora

Radom ul. Żeromskiego 75 pok. 408  (IV piętro)

lub telefonicznie 

48 - 384 - 78 - 76

48 - 364 - 47 - 03