Placówka wsparcia dziennego 2020

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  realizuje zadanie publiczne pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia."  W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.

W zdrowym ciele zdrowy duch

 

 

 

               Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" w okresie od 04.07.2019 r. do 15.12.2019 r. Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Placówka wsparcia dziennego

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 luty do 31 grudnia 2019r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia." Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego grupy dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych w świetlicy RTD, korygowanie zaburzonych zachowań i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju oraz zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.