Przekaż dalej innym

                                     

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji osób starszych realizuje zadanie publiczne wspierane przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016r. pod nazwą „Przekaż dalej innym”. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu pozwala na zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania jesieni swojego życia. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności wolontarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestnictwa w życiu lokalnym społeczności. Nie zabraknie również zajęć z obsługi komputera i innych atrakcji.

 

Koordynator zadania:

 

mgr Grażyna Maciążek – Chołody 

Na wakacje po uśmiech

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
w okresie od 25.05.2016r. do  31.08.2016r. realizuje program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży pn.: „ Na wakacje po uśmiech”

Tytuł zadania: „Śladami górskich wędrówek wielkiego

Polaka Jana Pawła II”

 

Zadanie wspierane jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

PIK godziny otwarcia

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i ich rodzinami znajdujący się  na ul. 1905 Roku 20 pok. 316

jest czynny : 

                 wt. w godz 12:00 - 14:00

                 czw. w godz 12:00 - 14:00

                 pt. w godz 14:00 - 15:00