Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych

 

                                                                       

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w 2017 roku realizuje zadanie publiczne wspierane przez Gminę Miasta Radomia w okresie od 27 marca do 31 grudnia 2017r. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z terenu Gminy Miasta Radomia. Głównym celem zadania jest aktywizacja i integracja seniorów oraz zapobieganie marginalizacji tych osób.