Trochę wiedzy, trochę ruchu

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                            

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 29 czerwca do 15 listopada 2017 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Trochę wiedzy, trochę ruchu”, współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenu miasta Radomia. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodych ludzi,  wyrównywanie braków środowiskowych.