Świetlica RTD 2015

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 02.01 do 31.12.2015r realizuje zadania
z zakresu wspierania rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.

 

Komunikat 25.XI.2014

Uwaga Komunikat

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się 2 grudnia o godz 1200 w siedzibie organizatora w Radomiu ul. Żeromskiego 75 p.IV sala szkoleniowa  nr 400

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Ogłoszenie 25.XI.2014r

Ogłoszenie

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej upływa 28.XI.2014r. o godz 1500

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone niekompletne nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji do egzaminu wstępnego.