Szkolenie "Zasady dobrej praktyki higienicznej"

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje jednodniowe szkolenia p.n." Zasady dobrej praktyki higienicznej". Szkolenie przeznaczone jest do osób które maja kontakt zawodowy z procesem produkcji żywności i w obrocie żywności (przedszkola, żłobki, szkoły, gimnazja).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcyjnym lub w obrocie żywności.

Rozpoczęcie szkolenia planuje się na 27.08.2014 r.o godz. 900 w siedzibie RTD przy ul. Żeromskiego 75 w sali 400.

Szkolenie jest odpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym RTD.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Promocja zdrowia.

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od maja do 31.12.2014r. realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014 roku pt. "Edukacja i aktywność dzieci, to gwarancja lepszej przyszłości".

Celem zadania jest promocja zdrowego stylu życia w wymiarze fizycznym, psychicznym
i społecznym oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez edukację i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.

 

Świetlica RTD "Zamień złość na radość i moc".

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.0.5 do 31.10.2014r. realizuje zadanie publiczne pt. " Zamień złość na radość i moc " powierzane i wspierane  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania prowadzone są min. zajęcia z programu profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty treningu kontroli złości, zajęcia informatyczne.

Kurs Kwalifikacyjny

Uwaga.

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności planuje otworzyć kolejną edycje kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek

w dziedzinie pielęgniarza opieki długoterminowej.

Termin rozpoczęcia kursu Wrzesień 2014.

Ferie Zimowe 2014

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje w świetlicy Ferie Zimowe 2014. Zajęcia będą odbywać się
od poniedziałku 17.02.2014 do piątku 28.02.2014 w godzinach od 10 do 14.