Ogłoszenie 07.XI.2014r

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014r "Razem dla chorych paliatywnie", zaprasza osoby chcące nieść bezinteresowną pomoc ludziom cierpiącym i chorym, na szkolenie wolontarystyczne w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Zadanie realizowane będzie w ramach umowy Nr ZS-525.18.2014 od 07.11 do 31.XII.2014r.

Szkolenie jest w całości sfinalizowane ze środków Gminy Miasta Radomia.

Szkolenie adresowane jest dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Celem realizacji tego zadania jest przygotowanie wolontariuszy do opieki nad chorymi paliatywnie, jako wsparcie i pomoc pacjentom, rodzinom, personelowi.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z biurem RTD ul. Żeromskiego 75 IVp. pokój 408.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Osoba do kontaktu - Grażyna Maciążek-Chołody