Uwaga 05.IX.2014

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (płatne 100%)
rozpocznie się 3 X 2014r o godzinie 1500
w siedzibie organizatora ul. Żeromskiego 75, IV piętro sala szkoleniowa 400

Zapraszamy