Komunikat 25.XI.2014

Uwaga Komunikat

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się 2 grudnia o godz 1200 w siedzibie organizatora w Radomiu ul. Żeromskiego 75 p.IV sala szkoleniowa  nr 400

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Ogłoszenie 25.XI.2014r

Ogłoszenie

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej upływa 28.XI.2014r. o godz 1500

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone niekompletne nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji do egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie 17.XI.2014r

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności uprzejmie informuje że egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się 2.XII o godzinie 1200.

Miejsce egzaminu zostanie podane w późniejszym komunikacie.

Ogłoszenie 07.XI.2014r

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014r "Razem dla chorych paliatywnie", zaprasza osoby chcące nieść bezinteresowną pomoc ludziom cierpiącym i chorym, na szkolenie wolontarystyczne w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Zadanie realizowane będzie w ramach umowy Nr ZS-525.18.2014 od 07.11 do 31.XII.2014r.

Szkolenie jest w całości sfinalizowane ze środków Gminy Miasta Radomia.

Szkolenie adresowane jest dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Celem realizacji tego zadania jest przygotowanie wolontariuszy do opieki nad chorymi paliatywnie, jako wsparcie i pomoc pacjentom, rodzinom, personelowi.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z biurem RTD ul. Żeromskiego 75 IVp. pokój 408.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Osoba do kontaktu - Grażyna Maciążek-Chołody