Uwaga 20.I.2015

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje ostatnie szkolenia dla pielęgniarek na "starych" programach szkoleń.

  1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.
  2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
  3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Powyższe szkolenia są odpłatne przez uczestników.

Przewidziany termin rozpoczęcia szkoleń marzec - kwiecień 2015r.

Rozpoczęcie szkoleń uzależnione jest od zebrania grup.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w powyższych szkoleniach.

Dokumenty należy składać w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności  

ul. Żeromskiego 75, IV piętro, pokój 408.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Świetlica RTD 2015

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 02.01 do 31.12.2015r realizuje zadania
z zakresu wspierania rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.

 

Komunikat 25.XI.2014

Uwaga Komunikat

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się 2 grudnia o godz 1200 w siedzibie organizatora w Radomiu ul. Żeromskiego 75 p.IV sala szkoleniowa  nr 400

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.