Dzieciństwo wolne od nałogów

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.08. do 29.10.2013r realizuje zadanie publiczne „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktycznym i wyjazdem” pod tytułem  „Trochę poezji w dzieciństwie wolnym od nałogów”. Zadanie powierzone jest przez Gminę Miasta Radomia.

Specjalizacja - opieka długoterminowa

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności uprzejmie informuje, że we wrześniu  2014r rozpoczyna się specjalizację dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Jest to ostatnia specjalizacja na dotychczasowych zasadach.

Od 2015r. wchodzą nowe przepisy dotyczące prowadzenia szkolenia podyplomowego.

Zapraszamy

Wspieranie świetlic środowiskowych

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.05 do 30.11.2013r  realizuje zadanie publiczne w zakresie  „Wspierania świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem  alkoholowym” pod tytułem   „Dzieciństwo wolne od nałogów” . Zadanie wspierane jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z terenu miasta Radomia. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodych ludzi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Senior aktywny to zdrowszy senior

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.04 do 31.12.2013r realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013roku pod tytułem   „ Senior aktywny to zdrowszy senior” . Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.
Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia w wieku 60+. Głównym priorytetem zadania jest promocja i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia wśród seniorów radomskich. Beneficjenci zadania biorą m.in. udział w zajęciach ruchowych  Nordic Walking pod kierunkiem instruktora.

Opieka paliatywna z wsparciem Gminy Miasta Radomia

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 22.04 do 31.12.2013r realizuje zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną nie będącymi świadczeniami zdrowotnymi. Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia. Nasi beneficjenci są osobami chorymi paliatywnie. RTD wspiera te osoby i ich rodziny, pomaga w rozwiązywaniu  problemów zdrowotnych poprzez usprawnianie ruchowe i świadczenia nie zdrowotne. Usługi nasze  wpływają na jakość życia naszych beneficjentów i ich opiekunów.

 

Więcej artykułów…

  1. Nowa strona www
  2. Przekaż 1% podatku