Opieka paliatywna z wsparciem Gminy Miasta Radomia

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 22.04 do 31.12.2013r realizuje zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną nie będącymi świadczeniami zdrowotnymi. Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia. Nasi beneficjenci są osobami chorymi paliatywnie. RTD wspiera te osoby i ich rodziny, pomaga w rozwiązywaniu  problemów zdrowotnych poprzez usprawnianie ruchowe i świadczenia nie zdrowotne. Usługi nasze  wpływają na jakość życia naszych beneficjentów i ich opiekunów.

 

Nowa strona www

W styczniu tego roku uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego stowarzyszenia. Żywimy nadzieję, że nowa szata graficzna spodoba się Państwu. Strona internetowa została przygotowana w oparciu o środowisko Joomla 3.02. Chcemy w ten sposób dotrzeć z naszymi informacjami także do odbiorców korzystających na co dzień z urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android. Informacje zawarte na dotychczasowej stronie zostały odświeżone i zaktualizowane. Czekamy Państwa opinie i komentarze.

Pracownicy biura RTD

Przekaż 1% podatku


 

TAK TRUDNO ŻYĆ W BIEDZIE - TAK ŁATWO PRZEKAZAĆ1% SWOJEGO PODATKU

POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM Z RODZIN WIELODZIETNYCH RADOMIAWpisz w swój PIT: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, nr KRS 0000022836

Twój 1% wesprze pomoc na rzecz dzieci z najuboższych wielodzietnych rodzin miasta Radomia. Zebrane środki pomogą m. in. dofinansować kolonie letnią oraz dożywić dzieci w świetlicy środowiskowej.
Dziękujemy !