Senior aktywny to zdrowszy senior

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.04 do 31.12.2013r realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2013roku pod tytułem   „ Senior aktywny to zdrowszy senior” . Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.
Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia w wieku 60+. Głównym priorytetem zadania jest promocja i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia wśród seniorów radomskich. Beneficjenci zadania biorą m.in. udział w zajęciach ruchowych  Nordic Walking pod kierunkiem instruktora.