Opieka paliatywna z wsparciem Gminy Miasta Radomia

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 22.04 do 31.12.2013r realizuje zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną nie będącymi świadczeniami zdrowotnymi. Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia. Nasi beneficjenci są osobami chorymi paliatywnie. RTD wspiera te osoby i ich rodziny, pomaga w rozwiązywaniu  problemów zdrowotnych poprzez usprawnianie ruchowe i świadczenia nie zdrowotne. Usługi nasze  wpływają na jakość życia naszych beneficjentów i ich opiekunów.