Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

 

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01.02.-31.12.2015r.  realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia:

 

Prowadzenie

Punktu

Informacyjno-Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych

i ich rodzin