MOPS Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zaprasza zainteresowane rodziny z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, osoby starsze i niepełnosprawne

oraz doświadczające przemocy do odwiedzenia strony www.mops.radom.pl  gdzie można pozyskać informacje o wszelkich formach pomocy min.

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pieczy zastępczej, stypendiów szkolnych. 

 

Przekaż 1%


 

TAK TRUDNO ŻYĆ W BIEDZIE - TAK ŁATWO PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU

POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM Z RODZIN WIELODZIETNYCH RADOMIAWpisz w swój PIT: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, nr KRS 0000022836

Twój 1% wesprze pomoc na rzecz dzieci z najuboższych wielodzietnych rodzin miasta Radomia. Zebrane środki pomogą m. in. dofinansować kolonie letnią oraz dożywić dzieci w świetlicy środowiskowej.
Dziękujemy !

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 2016

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowy termin rozpoczęcia kursu I kwartał 2016 r.

Kurs jest odpłatny i prowadzony będzie w systemie niestacjonarnym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na kurs :

 1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i stażu minimum 6 miesięcy na stanowisku pielęgniarki.
 3. Wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu ul. Czachowskiego 42 lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.

Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Rozpoczęcie kursu planuje się w I kwartale 2016 r.

Kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek i położnych, składa się z dwóch części.

Część I dotyczy ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kurs będzie realizowany odrębnie dla części I i odrębnie dla części II programu.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na kurs:

Część I kursu ordynowanie leków i wypisywanie recept:

 1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
 2. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwa / położnictwa lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki lub położnej.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs specjalistyczny.

Część II kursu dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia:

 1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
 2. Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa lub zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki lub położnej.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs specjalistyczny.

Obie części kursu prowadzone będą w systemie niestacjonarnie i są odpłatne.