II półrocze Kursy i specjalizacje 2016r

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na szkolenia:

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 2 lata 

Warunki udziału:

  • 2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, 
  • prawo wykonywania zawodu,
  • posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
  • leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem,
  • wywiad i badanie fizykalne

Za równoznaczne z ukończonym kursem specjalistycznym uważa się uzyskanie dyplomu tytułu specjalisty po 2001r.,
lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

2. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

3. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki długoterminowej -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

             4. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I i Cześć II

       Szkolenia odbywać cię będą we wrześniu, październiku i listopadzie.

 Rozpoczęcie poszczególnych szkoleń uzależnione będzie od zebrania grupy.

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu ul. Czachowskiego 42.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.