Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Rozpoczęcie kursu planuje się w I kwartale 2016 r.

Kurs specjalistyczny przeznaczony dla pielęgniarek i położnych, składa się z dwóch części.

Część I dotyczy ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kurs będzie realizowany odrębnie dla części I i odrębnie dla części II programu.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na kurs:

Część I kursu ordynowanie leków i wypisywanie recept:

  1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
  2. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwa / położnictwa lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki lub położnej.
  4. Wniosek o przyjęcie na kurs specjalistyczny.

Część II kursu dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia:

  1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
  2. Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa lub zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa.
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki lub położnej.
  4. Wniosek o przyjęcie na kurs specjalistyczny.

Obie części kursu prowadzone będą w systemie niestacjonarnie i są odpłatne.