Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 2016

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowy termin rozpoczęcia kursu I kwartał 2016 r.

Kurs jest odpłatny i prowadzony będzie w systemie niestacjonarnym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na kurs :

  1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
  2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i stażu minimum 6 miesięcy na stanowisku pielęgniarki.
  3. Wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu ul. Czachowskiego 42 lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.