Placówka wsparcia dziennego 2021

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  realizuje zadanie publiczne pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia."  W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.

Placówka wsparcia dziennego 2020

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  realizuje zadanie publiczne pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia."  W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.

W zdrowym ciele zdrowy duch

 

 

 

               Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" w okresie od 04.07.2019 r. do 15.12.2019 r. Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Placówka wsparcia dziennego

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w okresie od 01 luty do 31 grudnia 2019r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia." Projekt jest adresowany do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego grupy dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych w świetlicy RTD, korygowanie zaburzonych zachowań i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju oraz zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.