Placówka wsparcia dziennego 2020

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  realizuje zadanie publiczne pt. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia."  W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasta Radomia.