PIK

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.02. do 31.12.2016 realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

Prowadzenie

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych i ich rodzin

 

 

 

MOPS Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zaprasza zainteresowane rodziny z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, osoby starsze i niepełnosprawne

oraz doświadczające przemocy do odwiedzenia strony www.mops.radom.pl  gdzie można pozyskać informacje o wszelkich formach pomocy min.

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pieczy zastępczej, stypendiów szkolnych. 

 

Przekaż 1%


 

TAK TRUDNO ŻYĆ W BIEDZIE - TAK ŁATWO PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU

POMÓŻ NAJUBOŻSZYM DZIECIOM Z RODZIN WIELODZIETNYCH RADOMIAWpisz w swój PIT: Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, nr KRS 0000022836

Twój 1% wesprze pomoc na rzecz dzieci z najuboższych wielodzietnych rodzin miasta Radomia. Zebrane środki pomogą m. in. dofinansować kolonie letnią oraz dożywić dzieci w świetlicy środowiskowej.
Dziękujemy !

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 2016

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Planowy termin rozpoczęcia kursu I kwartał 2016 r.

Kurs jest odpłatny i prowadzony będzie w systemie niestacjonarnym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na kurs :

  1. Prawo wykonywania zawodu (xero)
  2. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i stażu minimum 6 miesięcy na stanowisku pielęgniarki.
  3. Wniosek o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu ul. Czachowskiego 42 lub za pośrednictwem poczty.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.