Przekaż dalej innym

                                     

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji osób starszych realizuje zadanie publiczne wspierane przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016r. pod nazwą „Przekaż dalej innym”. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu pozwala na zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania jesieni swojego życia. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności wolontarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestnictwa w życiu lokalnym społeczności. Nie zabraknie również zajęć z obsługi komputera i innych atrakcji.

 

Koordynator zadania:

 

mgr Grażyna Maciążek – Chołody 

Na wakacje po uśmiech

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
w okresie od 25.05.2016r. do  31.08.2016r. realizuje program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży pn.: „ Na wakacje po uśmiech”

Tytuł zadania: „Śladami górskich wędrówek wielkiego

Polaka Jana Pawła II”

 

Zadanie wspierane jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

II półrocze Kursy i specjalizacje 2016r

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ogłasza nabór na szkolenia:

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 2 lata 

Warunki udziału:

  • 2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, 
  • prawo wykonywania zawodu,
  • posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
  • leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem,
  • wywiad i badanie fizykalne

Za równoznaczne z ukończonym kursem specjalistycznym uważa się uzyskanie dyplomu tytułu specjalisty po 2001r.,
lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

2. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

3. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki długoterminowej -1/2 roku

Warunki udziału:

  • 6- miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • prawo wykonywania zawodu.

 

             4. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I i Cześć II

       Szkolenia odbywać cię będą we wrześniu, październiku i listopadzie.

 Rozpoczęcie poszczególnych szkoleń uzależnione będzie od zebrania grupy.

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu ul. Czachowskiego 42.

Wszelkie informacje o szkoleniu udzielane są pod numerem telefonu 48 384 78 76.