Placówka wsparcia dziennego

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

 

Prowadzenie

placówki wsparcia dziennego na terenie

Gminy Miasta Radomia