Przekaż dalej innym

 

                                     

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach działań na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji osób starszych realizuje zadanie publiczne wspierane przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016r. pod nazwą „Przekaż dalej innym”. W zadaniu biorą udział osoby w wieku 60+ z województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu pozwala na zachęcenie osób starszych do aktywnego spędzania jesieni swojego życia. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności wolontarystycznej, jako formy aktywności obywatelskiej i możliwości uczestnictwa w życiu lokalnym społeczności. Nie zabraknie również zajęć z obsługi komputera i innych atrakcji.

 

Koordynator zadania:

 

mgr Grażyna Maciążek – Chołody