Twórcze myślenie - wielka przygoda

 

                                                                                                                                                                                                                         

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności  

w okresie od 29.06.2016r. do  15.11.2016r. realizuje zadanie publiczne w zakresie : Wspierania świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

Tytuł zadania: „Twórcze myślenie – wielka przygoda”.

Zadanie wspierane jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego