MOPS Radom

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zaprasza zainteresowane rodziny z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, osoby starsze i niepełnosprawne

oraz doświadczające przemocy do odwiedzenia strony www.mops.radom.pl  gdzie można pozyskać informacje o wszelkich formach pomocy min.

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pieczy zastępczej, stypendiów szkolnych.