Świadomy, aktywny i twórczy senior.

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.06.2015r. do 31.12.2015r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego pod nazwą:

 

"Świadomy, aktywny i twórczy senior."

 

Głównym celem zadania jest zaktywizowanie osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn do podejmowania nowych ról społecznych, upowszechnienie poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa seniorów.

W projekcie uczestniczą mieszkańcy województwa mazowieckiego.

W miarę realizacji zadania przewiduje się różne spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wycieczkę do Sandomierza, zajęcia z wolontariatu w zakresie opieki nad osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi oraz w zakresie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy RTD.

 

W ramach poradnictwa obywatelskiego i specjalistycznego odbędą się spotkania i konsultacje z prawnikiem, psychologiem i pielęgniarką.

 

Koordynator zadania

Grażyna Maciążek - Chołody