Chcemy być szczęśliwi 2024

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności realizuje zadanie publiczne pt.
„ Chcemy być szczęśliwi” w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego