Świetlica RTD "Zamień złość na radość i moc".

 

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 15.0.5 do 31.10.2014r. realizuje zadanie publiczne pt. " Zamień złość na radość i moc " powierzane i wspierane  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania prowadzone są min. zajęcia z programu profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty treningu kontroli złości, zajęcia informatyczne.