Kurs Kwalifikacyjny

 

Uwaga.

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności planuje otworzyć kolejną edycje kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek

w dziedzinie pielęgniarza opieki długoterminowej.

Termin rozpoczęcia kursu Wrzesień 2014.