Realizowane programy

Żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radomia

W ramach współpracy z Radomskim Bankiem Żywności przekazujemy żywność mieszkańcom naszego Miasta. Realizujemy programy PEAD - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wolontariat

Zadania Stowarzyszenia realizowane są przy dużym zaangażowaniu wolontariuszy. Przygotowujemy wolontariuszy do pracy społecznej. Grupa młodzieży z rodzin podopiecznych realizuje z nami działania w ramach wolontariatu. Wolontariusze pomagają nam organizować świetlicę dla dzieci, przygotować zabawy okolicznościowe dla dzieci, biorą udział w zbiórkach żywności. Bardzo aktywnie pracują z nami uczniowie radomskich szkół: Publicznego Gimnazjum Nr 11, Zespołu Szkół Budowlanych, IV Liceum im. Dr T. Chałubińskiego.

Pomoc rodzinom wielodzietnym

Prowadzimy grupę wsparcia rodziców rodzin wielodzietnych z terenu miasta Radomia, z programem od pomocy do samopomocy. Pomoc realizowana jest na różnych płaszczyznach, dążymy do rozwoju ogólnego grupy poprzez m.in. edukację, prowadzimy wzajemne wsparcie, rozwiązywanie problemów wychowawczych i rodzinnych, zwiększenie zdolności wychowawczej rodzin, zmniejszenie trudności dnia codziennego. W pomoc rodzinie angażują się specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, lekarze i inni.

Wspieramy NGO

W ramach Lokalnego Punktu Informacji dla organizacji pozarządowych prowadzimy projekt działań na rzecz III sektora w Radomiu i regionie radomskim. Celem projektu jest wzmocnienie grup obywatelskich, zarówno formalnych jak i nieformalnych, dotarcie z pomocą doradczą do organizacji pozarządowych, integracja środowiska lokalnego, zapewnienie efektywniejszego funkcjonowania sektora. Realizujemy to poprzez edukację kadr pracujących w organizacjach pozarządowych i jednostkach publicznych oraz obywateli, a także poprzez poradnictwo.

Regionalny punkt informacyjny EURODESK

Od 2006 roku jesteśmy przedstawicielem regionalnym działający w strukturach Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu". Jest to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Konsultanci służą informacjami o szkoleniach i programach, które dają możliwość zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, pomocą w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami lub organizacjami z zagranicy, w wyszukiwaniu partnerów do projektu, pomocą w każdej sprawie związanej z edukacją i pracą w Europie, działalnością młodzieżową. Prowadzimy dla młodzieży tzw. "LEKCJE EUROPEJSKIE", aby z informacją bezpośrednio dotrzeć do odbiorcy.

Biuro DORADZTWO i KARIERA

W ramach partnerstwa ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie przy naszym Stowarzyszeniu prowadzone jest biuro DORADZTWA i KARIERY dla osób niepełnosprawnych. W punkcie przy Placu Jagiellońskim 15, III p. lok.324 osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy. Można nauczyć się obsługi komputera, uczestniczyć w warsztatach, znaleźć pracę. Zachęcamy do skorzystania.

Świetlica

Od 2003r. zajmujemy się prowadzeniem świetlicy dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją. Współpracujemy w tym zakresie z zespołami pracy socjalnej radomskiego MOPS i pedagogami. Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne w świetlicy prowadzi psycholog i pedagog, przy pomocy wolontariuszy.

Klub integracji społecznej

Celem prowadzenia Klubu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w naszym Mieście. Spośród naszych podopiecznych wiele osób nie pracuje i ma trudności w znalezieniu zatrudnienia. Projekt pomoże osobom bezrobotnym i ich rodzinom zaktywizować się zawodowo i społecznie.