Realizacja projektu "Nie jest samotny ten, kto nie ma na to czasu"

 

W ramach realizacji projektu "Nie jest samotny ten, kto nie mam na to czasu" współfinansowanego przez Gminę Miasta Radomia Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zorganizowało wycieczką do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.