Realizacja projektu "Świadomy, aktywny i twórczy senior"

 

W ramach realizacji projektu "Świadomy, aktywny i twórczy senior" współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zorganizowalo wycieczkę krajoznawczą do Sandomierza.