Razem Łatwiej

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od 01.06.2015r. do 31.12.2015r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Razem Łatwiej” współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego. Projekt jest adresowany do grupy dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  z terenu miasta Radomia.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodych ludzi,  wyrównywanie braków środowiskowych, zaproponowanie alternatywnej, atrakcyjnej 
i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu poza szkołą oraz wsparcie ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W czasie realizacji zadania odbędą się m. in. zajęcia plastyczne z pedagogiem 
i psychologiem,  zajęcia ruchowe w świetlicy i w terenie, wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Zapewnimy pomoc przy odrabianiu lekcji i nauce. Ponadto rodzice będą tworzyć grupę wsparcia i otrzymają pomoc ze strony doradcy zawodowego, pielęgniarki, psychologa.

                                                                                                          Koordynator projektu:

                                                                                                          mgr Anna Gryz – Turek