PIK

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

w okresie od 01.02. do 31.12.2016 realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia

 

Prowadzenie

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

dla osób uzależnionych i ich rodzin